Gå til hovedindhold

Fakta

Musikskolen er Ikast-Brande kommunes Musikskoletilbud. Vi underviser primært børn fra 0 til 25 år men har også tilbud til voksne.

Lærerne er primært uddannet på musikkonservatoriet, og vi følger statens retningslinjer for musikskoler, hvorfor vi også modtager tilskud fra kulturministeriet.

Vi har egne og gode lokaler i Ikast og Brande, med gode instrumenter og lydisolerede vægge. Vi underviser også i mindre grad på folkeskolerne i kommunens øvrige bysamfund.

Elevbetalingen dækker samlet set omkring 30% af musikskolens udgifter.

Musik er noget man laver sammen med andre og/eller for andre.

På musikskolen vægter vi det musikalske fællesskab højt, det er vigtigt at eleverne lærer at spille sammen med hinanden og lærer at spille for andre.

Musikken har den store værdi i forhold til fællesskabet at det ikke handler om at vinde over nogle andre, det handler om at besejre en udfordring, og alt foregår i nuet. Og sejren vindes sammen med andre, enten dem man spiller sammen med eller sammen med det publikum der sidder og holder vejret og lever sig med.

Musik handler om at tage ansvar og give plads, udfylde sin rolle og inspirere andre.

Musik er rytme og puls, sprog og melodi, klange og stemninger. En film uden musik fortæller ikke ret meget.

Musikskolens målsætninger følger de statslige vejledende retningslinjer.

  • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lytter.
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Ingen Musikskole uden samarbejde.

Vi er en lile institution og hvis ikke en masse andre institutioner, foreninger og virksomheder er med til at skabe de arrangementer og projekter vi er med i, ville det ikke kunne lade sig gøre at give eleverne så mange oplevelser som de får.

Her kan blandt andet nævnes:

Ikast Musikliv

Vores samarbejde med musikliv har skabt musikliv junior og stjernefrø. En formiddag hvor over 100 børn oplever at spille på en festival, og deres forældre og bedsteforældre samt andre interesserede får en dejlig dag på den grønne plæne midt i Ikast. Musikliv er også upcoming-bands, og upcoming-bands er også musikskolen. Vores unge elever øver hele året med egne bands i vores lokaler og med vores hjælp til alt det praktiske så de er klar til at indtage de to mindre scener på musikliv, de seneste år har omkring halvdelen af bandsene på disse scener været elevbands fra musikskolen.

Daginstitutionerne

Lige nu laver vi Musikbørnehave sammen med dem, men samarbejdet går langt tilbage, med CD-indspilninger, sangskrivning og deltagelse i Børnefestivalen.

Artium skolen, Østre skole, Dalgas skolen, Blåhøj skole, Isenvad skole, Uhre Friskole, Nørre Snede skole, Hyldgård skole, Ejstrup Holm skole, Engesvang skole og Bording skole.

Med instrumentalprojekter og lokaler til musikundervisning og billedkunst. Skolerne er med til at sikre at musik- og billedskolen også kommer ud i de mindre byer, og at alle børn i Ikast-Brande kommune får kendskab til Kulturskolernes mange muligheder.

Ikast Bio og Bakkehuset

Vores faste partner i Ikast, vi deler hus og hjælper hinanden med stort og småt i det daglige. De frivillige fra de to steder er altid parat til også at give musikskolen en hånd.

NC elektronik

Uden professionel hjælp var vi ikke hvor vi er i dag i forhold til lys og lyd. Niels har hjulpet med indkøb reperationer, brugt udstyr, kurser og er også fast samarbejdspartner i forhold til vores nye Lyd&Lys linje, hvor vi får brug for lærerkræfter udefra.

RemisenBrande

Som altid lægger hus til vores koncerter og altid husker at få os med i de projekter de planlægger. Vi bliver husket i alt fra "bølger i Hverdagen" til KONFIevent.

Listen fortsætter.

 

Navn FAG
Alina Henriques Maxi-Bongo, Mini-Bongo, Musik i Børnehaven, Musik og Leg
Anders Duus Band, Bandfabrik, Bandskolen, El-Bas, El-guitar, Guitar akustisk, Intro Guitar
Astrid Maria Jørgensen Klaver, Musikbørnehave, ISIB, Vuggebongo, Børnebongo, Musik&Leg, Sproggruppen
Bente Busk Sangaftener
Bent Skourup Hansen Guitar, Elbas, Bandskole, Rytmisk Sammenspil, IT, Koordinator for talentlinien.
Birgitte Götze Sang
Casper Hedegaard Simonsen Band, Bandfabrik, Bandskolen, Intro Trommer, Trommer
Esben Brummer Klaver
Hanna Christiansen Den Totale Dekadence
Jan Glud Østergård Violin, trompet, Skoleprojekter
Jelena Durovic Cello
Joan Frost E.K.K.O. kor i Engesvang
Kristjan Piirimets Klaver
Lisa Desirée Juhl Jørgensen Sang, Børnebongo, Musikbørnehave, Bandskole, Rytmisk Sammenspil
Lonnie Svilling Tværfløjte
Ole Stylsvig Præst Billedskole Brande, Billedskole Ikast
Simon Andreas Lindegaard Musikskoleleder ( silin@ikast-brande.dk )
Sofie Christiansen Børne-Bongo, Musik i Børnehaven, Musik og Leg
Søren-Christian Slyngborg Trompet, Basun, Horn, Cornet, Tuba, Skoleprojekter
Tommy Slot Saxofon, Klarinet, Skoleprojekter
Trille Marie Palm Vestergaard Musik&Leg, Kulturspirerne
Troels Richter Violin, Bratsch, Skoleprojekter
Ulrich Hein Trommer, Bandskole, Rytmisk Sammenspil, Ikast Drummers
Zourab Chatberachvili Guitar, Bas.
Aage Christiansen Den Totale Dekadence

 

Musikundervisning kræver gode lokaler som er lydisolerede og som har det rigtige grej.

Musikskolen har egne lokaler i Ikast og Brande, hvor det meste af vores undervisning foregår, og hvor der er plads og mulighed for at eleverne også kan øve på egen hånd.

Ikast: Strøget 47 -49

Sammen med Ikast Bio og Bakkehuset, i Foyeren har vi vores egen lille scene, og vi bruger også bakkehuset og nogle gange en biografsal til koncerter. Vi har seks undervisningslokaler, værksted og kontor. Musikskolens administation har til huse her.

Brande: Ole Bendix Vej 7

Vi har nu fået dejlige lokaler i den nye Artium Skole i Brande. Vi har 3 undervisningslokaler samt et stort sammenspilslokale som vi deler med skolen.

Musikskolen følger folkeskolens feriekalender. Der undervises i 34 uger fordelt på året tilrettelagt af læreren.

Tilmelding

Tilmelding sker via dette link: TILMELD

Tilmelding er først bindende fra 1. undervisningsgang og er gældende for et skoleår af gangen.

Betaling

Prisen fordeles på 4 rater og du skal være opmærksom på, at det kommunens betalingskontor der sender opkrævningen, så den kommer i din e-boks eller hvor du har valgt at få regninger fra det offentlige.
Betalingsdatoer er:
1. oktober
1. december
1. februar
1. april

Hvis du betaler for sent koster det et gebyr, for hver gang vi sender dig en rykker.

Aflysning og erstatning

Hvis musikskolen aflyser undervisningen pga. sygdom eller hvis du selv aflyser timen erstattes den ikke.

Hvis musikskolen aflyser undervisningen med anden begrundelse erstattes timen som regel.

Hvis du har fået færre end 30 undervisningsgange på et skoleår vil du få penge tilbage.

Hvis du vil melde dig ud i løbet af skoleåret, får du normalt ikke penge tilbage for de gange du ikke er blevet undervist.

Ind- og udmeldelse

Din tilmelding gælder for et skoleår af gangen. Husk derfor at gentilmelde dig når vi åbner for gentilmelding i maj.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt – brev eller per mail til silin@ikast-brande.dk
Undervisningen kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel.

Musikskolen har ret til i grelle tilfælde at nægte en elev videre deltagelse i musikskolen.
f.eks gentagne udeblivelser fra undervisningen, manglende interesse eller upassende social adfærd.

Lån af Instrument

1. Låner du instrument skal du betale kr. 300,00
- for hvert instrument du ønsker at låne
- for hvert musikskoleår du låner det
- og det er uafhængig af tidsperioden i det pågældende musikskoleår.

2. Du skal selv sørge for at instrumentet er forsikret!

3. Hvis du er ny elev, har du fortrinsret til de instrumenter vi har.

Priserne er gældende for elever under 25 år som er bosiddende eller skolesøgende i Ikast-Brande kommune.

elever over 25 år og elever som ikke bor i kommunen betaler ekstra, og bliver optaget efter andre regler, kontakt os for næmere information.

Handicapforhold Ikast

Handicap p-plads findes på Jens Holgaardsvej
Handicaptoilet finder du i foyeren
Kørestolsbrugere kan benytte alle indgange og har adgang til alle lokaler.
Elevator findes ved trappeopgangen mellem bakkehussalen og foyeren

Handicapforhold Brande

Ved Artium Skolen i Brande er der nem adgang til handicapparkering både ved skolens hovedindgang og ved musikskolens indgang fra Ole Bendix Vej.
Selve skolen er indrettet handicapvenlig.

Musikalske aktiviteter og handicap

Vi har ingen specielt tilrettede aktiviteter for handicappede, men:
Musikskolens instrumentalundervisning er individuelt baseret så det kan i vid udstrækning tilpasses den enkeltes behov.
Musikskolens holdundervisning kan også i en vis udstrækning rumme forskellighed.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en snak om dine ønsker og behov.

Ikast-Brande Musikskole
Strøget 47 - 7430 Ikast
musikskolen@ikast-brande.dk

Leder: Simon Lindegaard, silin@ikast-brande.dk, 9960 5111

Se også vores øvrige hjemmesider:

www.ikastbrandemusikskole.dk
www.ibmus.dk
www.ibband.dk